Bijeenkomst aanwonenden dijktracé Henakker, Kleineweg en Nijmeegseweg Ottersum

13 december 2023

Op woensdag 6 december organiseerde het projectteam een bijeenkomst voor de aanwonenden van Henakker, Kleineweg en Nijmeegseweg in Ottersum. Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over het nieuwe dijktraject en het groencompensatieplan. 


Voortgang dijktraject

Zo’n 30 aanwonenden namen deel aan de bijeenkomst. Het projectteam toonde als eerste het voorlopige ontwerp van de dijktrajecten Henakker, Kleineweg en kruising Nijmeegseweg. Bij de Kleineweg wordt de buitendijkse zijde versterkt en bij de Henakker komt er gedeeltelijk een nieuwe dijk te liggen. De dijk bij de kruising Nijmeegseweg sluit aan op de nieuwe dijktracés en komt ca. 80 centimeter hoger te liggen, waardoor de weg op die kruising ook verhoogd wordt. Bewoners waren benieuwd wat de impact van het nieuwe dijktracé voor hen betekent. Ook werden er vragen gesteld of de wandelpaden op of onder aan de dijk komen te liggen en wat er gebeurt met de picknickplaats ter hoogte van de kruising Nijmeegseweg/Henakker. Het projectteam neemt de ingebrachte wensen mee in de verdere uitwerking van de plannen.


Groen compenseren na dijkversterking

Daarna volgde een toelichting op het concept-groencompensatieplan. Dit plan beschrijft hoe en waar groen wordt gecompenseerd dat verdwijnt als gevolg van de dijkversterking. De aanwezigen waren blij dat naast het versterken van de dijk er ook kansen worden aangegrepen voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het Niersdal. Tegelijkertijd werden er ook zorgen geuit over bomen die gekapt moeten worden. Het projectteam zoekt naar oplossingen om zoveel mogelijk groen wat moet wijken voor de dijkversterking te compenseren in de uiterwaarden van het Niersdal.

 

Inloopbijeenkomst op 18 januari

Op 18 januari organiseert het projectteam van 19:00 – 21:00 een inloopbijeenkomst in de kantine van V.V. Achates. Tijdens deze bijeenkomst komt onder meer het dijkontwerp voor heel Ottersum aan bod. Iedereen is van harte welkom. 

Overige berichten