Lob Actueel 11: over de werkateliers

20 oktober 2020

Bewoners van de Lob van Gennep worden op diverse manieren bij het project betrokken. Waaronder via de werkateliers, waarvan de tweede ronde bijeenkomsten begin september heeft plaatsgevonden. Daarin gaan mensen die direct wonen en werken aan de dijk, samen met experts van het projectteam, in gesprek over de inrichting en het ontwerp van de nieuwe dijken en de directe omgeving en over kansen en ideeën voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit.

Marijke van der Steen, Omgevingsmanager en lid van het kernteam, vertelt meer over de onderwerpen die tijdens deze werkateliers aan bod komen. Geert de Vries, Expert ruimtelijke kwaliteit en lid van het kernteam, geeft daarnaast nog een korte toelichting over de inpassing van te versterken en nieuwe dijktracés.

Overige berichten