Middelaar

Het dorp Middelaar ligt op een hoge rug. Tot 1996 lag hier geen doorgaande dijk. De dijk die in 1996 is aangelegd beschermt het dorp, maar vormt een barrière in de overgang van het dorp naar het Maasdal. Deze dijk wordt versterkt en verhoogd met gemiddeld 0,6 meter. Daarnaast legt het project een apart buiten- en binnendijks watersysteem aan. Op deze manier verdwijnen de duikers onder de dijk door, en wordt binnendijkse wateroverlast na hoogwater vermeden.

Op deze pagina vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen uit Middelaar. Daarnaast kunt u hier relevante documenten bekijken en informeren wij u over bijeenkomsten die op de planning staan. 

Projectteam deelt plannen Middelaar met omgeving

Op donderdag 7 december 2023 organiseerde het projecteam een inloopbijeenkomst om inwoners bij te praten over alle ontwikkelingen op en rond het dijktracé in Middelaar. Van de keersluis in Mook tot de kruising Tielebeek/Bosschebrugweg werd de stand van zaken van het ontwerp getoond met posters.

  • Klik hier voor een uitgebreide toelichting op de plannen in Middelaar
  • De posters zoals getoond tijdens de inloopbijeenkomst kunt u hier bekijken

De Voordijk in Middelaar

Stevig maatregelenpakket voor verbetering keersluis Mook

In oktober presenteerde het project een maatregelenpakket dat erop is gericht om de huidige keersluis bij Mook hoger, betrouwbaarder en sterker te maken. De komende tijd werkt het projectteam de maatregelen verder uit in een ontwerp-projectbesluit en vinden er eventuele aanvullende onderzoeken plaats. Het ontwerp-projectbesluit komt medio 2024 ter inzage te liggen.

De Keersluis in Mook

Agenda

De volgende inloopbijeenkomst vindt plaats in het eerste kwartaal van 2024.