Volgende ronde onderzoek flora en fauna Lob van Gennep

11 februari 2022

Vanaf februari zijn ecologen weer op pad binnen het projectgebied voor de uitvoering van het natuuronderzoek. Met dit onderzoek wordt het voorkomen van beschermde planten- en diersoorten in het projectgebied in kaart gebracht. Dit is van belang om de effecten van de dijkversterking op de (beschermde) flora en fauna in kaart te brengen en dit helpt bij het verder uitwerken van het dijkontwerp.

Het natuuronderzoek heeft een looptijd van een jaar. Elk seizoen komen er namelijk andere planten en dieren voor in het gebied. Afgelopen zomer startten de ecologen onder andere met een onderzoek naar de vleermuispopulatie. In februari en maart onderzoeken ze onder meer de aanwezigheid en verblijfplaatsen van verschillende broedvogels, roofvogels, uilen en dassen. Ook kijken ze naar winterverblijven van vleermuizen, waaronder bij de oude betonfabriek in Ottersum (zie foto). Afhankelijk van de soort vindt het onderzoek overdag, in de avond of ’s nachts plaats.

Onderzoeksbureau Kragten voert de studie in het hele projectgebied uit. In sommige gevallen is het noodzakelijk om percelen te betreden. Perceeleigenaren worden persoonlijk geïnformeerd wanneer medewerkers van Kragten een perceel wensen te betreden. Heb je vragen over het onderzoek, neem dan contact met ons op.

Overige berichten