Lezing IVN: Hoe dijkversterking en landschapsverbetering elkaar versterken

08 december 2023

Op donderdag 30 november gaf Geert de Vries, ruimtelijk integrator bij het project, een boeiende lezing bij IVN Natuureducatie in Gennep. Het thema van de lezing was dijkversterking als katalysator voor landschapsverbetering. Zo’n 30 geïnteresseerde leden waren aanwezig.

Geert nam de aanwezigen mee in een reis door de tijd, te beginnen bij de voorlaatste ijstijd, en lichtte toe hoe het landschap zich in de loop van de tijd heeft gevormd tot wat het nu is. Verder legde hij uit dat het project Lob van Gennep op basis van uitgangspunten in het landschap, zogenaamde leidende principes, een landschapsplan heeft opgesteld. Dit plan is nodig om tot een goede aanpak te komen voor het compenseren van het groen dat verdwijnt als gevolg van dijkversterking. Daarnaast is de ambitie om met het plan o.a. de natuur en ruimtelijke kwaliteit in het gebied een kwalitatieve impuls te geven. Hij gaf ook concrete voorbeelden van maatregelen die het project neemt om het gebied niet alleen te beschermen tegen hoogwater, maar om tegelijkertijd ook het landschap te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld de aanleg van kleine kwel en paaigeulen achter de steenfabriek in Milsbeek en de aanplant van struwwelheggen en bossages in het Niersdal.

Na afloop van de lezing werd nog even bijgepraat met de aanwezigen. IVN en het project Lob van Gennep zien kansen om in de toekomst vaker samen te werken.

Overige berichten