Bijzondere vondsten tijdens explosievenonderzoek nieuwe locatie Achates

18 oktober 2023

Onderzoekers in Ottersum stuitten tijdens de voorbereiding van archeologisch onderzoek op een aantal bijzondere vondsten. Op de plek waar het toekomstige sportpark van Achates komt te liggen, werden verschillende explosieven gevonden.

Binnen het projectgebied is stevig gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het komt voor dat explosieven niet ontploffen en nog in de bodem zitten. Om te zorgen dat onderzoekers veilig kunnen werken, wordt de bodem daarom vooraf gedetecteerd op de aanwezigheid van munitie. Dat leverde in dit geval bijzondere vondsten op. In de grond bevonden zich brisantgranaten, mortierstukken en boordmunitie uit de Tweede Wereldoorlog.

De oorlogsresten zijn tijdelijk in een veilige container opgeslagen. Op 15 november komt de explosievenopruimingsdienst (EOD) de resten onschadelijk maken. Dan wordt ook bekeken waar de oorlogsresten vernietigd worden. Mogelijk gebeurt dit op de locatie zelf. Nu de grond geen explosieven meer bevat, kan worden gestart met het graven van archeologische proefsleuven

Overige berichten