Onderzoek naar aanwezige natuurwaarden in de Lob van Gennep

12 november 2020

Het project Lob van Gennep bevindt zich momenteel in de verkenningsfase. Een onderdeel van deze fase is het uitvoeren van verschillende onderzoeken in het gebied. Een overzicht van deze onderzoeken vindt u op pagina twee van deze factsheet. De onderzoeken vinden gedurende de looptijd van het project tot en met de realisatie (2026) plaats.
 
De komende tijd wordt gestart met het onderzoek naar aanwezige natuurwaarden in het gebied. Het gaat om een eerste globale inventarisatie. Mede op basis hiervan wordt bepaald hoe een volledige inventarisatie van natuurwaarden plaats moet vinden. Daarnaast worden de resultaten gebruikt voor de milieueffectrapportage die op dit moment wordt opgesteld. Deze eerste globale inventarisatie start op 23 november en duurt ongeveer 3 weken. Het gaat om een visuele inventarisatie, waarbij een ecoloog te voet het gebied verkent.
 
Eigenaren van percelen waarvan betreding gewenst is, zijn via een brief op de hoogte gesteld en worden om toestemming gevraagd.

Overige berichten