Start geofysisch onderzoek projectgebied Lob van Gennep

24 juni 2022

Vanaf eind juni voert de combinatie Lankelma Geotechniek Zuid – Saricon geofysisch onderzoek uit in het projectgebied van de Lob van Gennep. Dit onderzoek is een vervolg op het grondonderzoek dat plaatsvond tussen oktober 2021 en juni 2022 en heeft als doel de ligging van kleilagen in beeld te brengen.

Opbouw van percelen in beeld brengen

Tijdens de eerste fase van het grondonderzoek zijn in het gebied op specifieke locaties boringen uitgevoerd om daar de opbouw van de ondergrond in kaart te brengen. Het geofysisch onderzoek gaat een stap verder en brengt in het onderzoeksgebied de opbouw vlakdekkend in beeld tot enkele meters onder het maaiveld, zonder daarvoor te graven of te boren. Dat gebeurt op twee manieren:

  • Door middel van EMI-onderzoek (elektromagnetische inductie) waarbij een onderzoeker met meetapparatuur in een meetbuis over het perceel loopt (zie foto rechts);
  • Door de inzet van een grondradar. Een team van twee onderzoekers trekt de radar te voet of per quad over een perceel om zo de opbouw van de grond in kaart te brengen (klik hier voor een impressie). 

Het geofysisch onderzoek vindt in delen van het projectgebied plaats. Het gaat om percelen:

  • In het buitendijkse gebied ter hoogte van de dijk Mook-Middelaar;
  • In de uiterwaard bij de Steenfabriek in Milsbeek;
  • Ter hoogte van de Henakker in Gennep;
  • In het buitendijkse gebied tussen de Nijmeegseweg en tot voorbij de voormalige Betonfabriek in Ottersum;
  • Bij de sportvelden in Ottersum.

Met eigenaren en pachters van deze percelen worden afspraken gemaakt over de uitvoering van dit onderzoek. Daarbij wordt rekening gehouden met de gewassen. Saricon start daarom eind juni met het EMI-onderzoek op maïspercelen, voordat de maïs te hoog is.

Meetresultaten combineren voor ontwerpen sterke dijken

De gegevens uit het geofysisch onderzoek worden gecombineerd met de resultaten uit de eerste fase van het grondonderzoek. Op basis hiervan worden kaarten gemaakt waaruit bijvoorbeeld de dikte van lagen klei in de grond is af te leiden. Dit is belangrijke informatie voor het ontwerpen van sterke en stabiele dijken.

Heb je vragen over het onderzoek, neem dan contact met ons op.

Overige berichten