Archeologisch onderzoek Lob van Gennep

28 januari 2022

In februari start een verkennend archeologisch booronderzoek in het projectgebied. Dit onderzoek vindt voornamelijk plaats langs de (nieuwe) dijken en op de plekken waar het project de uiterwaard wil verlagen. Het verkennend booronderzoek brengt in kaart of er op deze locaties, een kans bestaat op aanwezigheid van archeologische resten.

Het booronderzoek wordt met de hand uitgevoerd met behulp van een edelmanboor. Deze boor maakt gaten met een diameter van 7 of 10 centimeter en gaat tot 1,2 meter diep. Vervolgens wordt de grond afkomstig uit het gat ter plekke geanalyseerd en bekeken of de oorspronkelijke bodemopbouw nog intact is. Is dat het geval, dan vindt er vervolgonderzoek plaats of wordt geadviseerd om tijdens de uitvoering van de dijkversterkingswerkzaamheden aanvullende maatregelen te treffen.

Na afloop worden alle boorgaten weer opgevuld met de uitgekomen grond. De resultaten van het onderzoek bepalen of en waar vervolgonderzoek naar archeologische waarden in het gebied noodzakelijk is. Het verkennend onderzoek wordt uitgevoerd door Ingenieursbureau Geonius en loopt de gehele maand februari. Heb je vragen over het onderzoek, neem dan contact met ons op.

Overige berichten