Grondonderzoek Lob van Gennep bij Achates

08 juni 2022

Op 31 mei vond er grondonderzoek plaats op het terrein van voetbalvereniging Achates in Ottersum. Het onderzoek maakt deel uit van een grootschalige studie naar de opbouw van de bodem in het hele projectgebied Lob van Gennep.

Het onderzoek op het terrein werd uitgevoerd met behulp van een sondeerwagen. Deze wagen drukt met een pers staven in de grond om zo de opbouw en het draagvermogen van de grond te bepalen. De sondeerwagen voerde op diverse plekken op het terrein onderzoek uit. In overleg met Achates werden de locaties vastgesteld en waar nodig hielpen leden mee de afrastering langs het veld tijdelijk te verwijderen.

Met de uitvoering van dit onderzoek is weer een stap gezet in het proces van verplaatsing van de sportvelden van Achates en de realisatie van een groene dijk op deze plek. Het onderzoek levert tevens informatie op voor het verlagen van de gronden ter hoogte van de huidige sportvelden zodat het gebied weer onderdeel kan gaan uitmaken van het Niersdal.

Het project Lob van Gennep bevindt zich sinds kort in de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt de dijkversterking in detail uitgewerkt. Zodra meer bekend is over de locatie van de nieuwe voetbalvelden laten we dat uiteraard snel weten.

Overige berichten