In gesprek over de nieuwe dijk bij Zelder

21 juli 2022

Hoe te komen tot het beste tracé voor de nieuw aan te leggen dijk in het gebied Zelder? Dat was de vraag die centraal stond bij het werkatelier dat op 4 juli plaatsvond. Een tiental direct belanghebbenden, waaronder veel buurtbewoners, nam deel aan deze werksessie.

Het gezelschap boog zich aan de hand van enkele ontwerpen over een aantal plekken waar de dijk zou kunnen komen te liggen:

  • Dicht tegen de tuinen van de woningen aan de Kleefseweg;
  • Zover mogelijk van de bebouwing af;
  • Op een tracé tussen deze beide uitersten in.

Na een geanimeerde discussie werd duidelijk dat de aanwezigen in ieder geval voorstanders waren van een zo smal mogelijke dijk en van zoveel mogelijk behoud van uitzicht over het landschap. De dijk krijgt na realisatie een hoogte van NAP +14,5 m en wordt daarmee op sommige plaatsen in het landschap slechts enkele decimeters hoog wordt (op de hooggelegen gronden in het gebied) en op enkele andere plaatsen duidelijk hoger, tot een hoogte van 1,50 meter (op de meest laaggelegen gronden in het gebied). Het atelier leverde nog geen voorkeurstracé op; daarvoor is er nog extra informatie nodig, zo luidde de conclusie.

Daarom werd afgesproken na de zomer in het gebied zeilen te spannen om een indruk te krijgen wat de impact van de aan te leggen dijk zou zijn op het uitzicht vanuit de woningen (richting Zeldersche Driessen) die liggen aan de zuidzijde van de Kleefseweg. Ook werd afgesproken te kijken naar de ‘restpercelen’ die overblijven als de dijk niet direct achter de woningen/tuinen komt. De vraag is of die percelen na aanleg van een dijk nog groot genoeg zijn om agrarisch te gebruiken. Als die informatie bekend is en er meer zicht op het uitzicht bestaat, vindt er in september/oktober een vervolgatelier plaats.

Wat tijdens dit atelier duidelijk werd, is dat de aanwonenden van de dijk liever geen wandel- of fietspad op de dijk hebben en, in verband met het effect op het uitzicht, hoog gras op de dijken onwenselijk vinden. Voor de smalle Heidestraat vormt het parkeren en het kunnen passeren van landbouwvoertuigen een belangrijk punt. Ook die signalen werden goed gehoord door het projectteam van de Lob van Gennep.

Overige berichten