Stuurgroep bezoekt al fietsend projectgebied

13 juli 2023

Op woensdag 5 juli bezocht de stuurgroep van het project Lob van Gennep het projectgebied. Al fietsend bracht het projectteam ze op de hoogte van verschillende ontwikkelingen in de maatregelen die het project neemt op gebied van hoogwaterbescherming en ruimtelijke kwaliteit. 

De stuurgroep, bestaande uit bestuurders van de samenwerkende partijen, neemt belangrijke besluiten binnen het project en stuurt het projectteam aan dat de maatregelen in het gebied uitwerkt. Recent kreeg de stuurgroep een nieuwe samenstelling. Namens de Provincie Limburg 
neemt gedeputeerde Mi­chael Theuns deel aan de stuurgroep. Voor Waterschap Limburg is dat Jeroen Achten. 

Locaties bezoeken

Het gezelschap bezocht per fiets verschillende locaties in het projectgebied. In Milsbeek stopte de groep bij het Genneperhuis, de Bloemenstraat en de Bossebrugweg. Op iedere locatie gaf het projectteam een toelichting op de opgaven en hoe het project daar samen met de omgeving invulling aan geeft. In Ottersum keek de stuurgroep uit over het Niersdal.  De dijken langs de Niers moeten verhoogd en versterkt worden. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden om de natuur in het Niersdal verder te ontwikkelen en robuuster te maken. De stuurgroepleden kijken terug op een geslaagd bezoek. 

Overige berichten