Gesprek in Omgevingswerkgroepen in volle gang

02 september 2019

Afgelopen juni zijn we gestart met vijf omgevingswerkgroepen waaraan in elke groep een tiental mensen met verschillende belangen en achtergronden deelnemen. Het gaat om de werkgroepen Ottersum/Ven-Zelderheide, Milsbeek, Middelaar/Plasmolen, agrariërs en dorpsraden.

In deze omgevingswerkgroepen halen we ideeën en zorgen op van bewoners en andere betrokkenen en gaan we in op vragen die leven. Vervolgens bekijken we samen of en hoe we deze ideeën in de plannen kunnen verwerken. Zo werken we samen aan oplossingen voor een betere bescherming tegen hoogwater, betere berging van hoogwater en het aantrekkelijker maken van het gebied.

Naast deze omgevingswerkgroepen kunnen mensen ook op andere manieren meedenken en vragen stellen. Zo komen wij graag langs voor een keukentafelgesprek en ben je welkom tijdens de inloopspreekuren en informatieavonden. Interesse in een keukentafelgesprek? Neem dan contact op met [email protected]. Houd daarnaast onze website in de gaten voor de data van inloopspreekuren en informatieavonden.

Veel gestelde vraag

Waarom wordt het opnieuw in gebruik nemen van de Beerse overlaat niet bekeken?

De Beerse Overlaat diende in het verleden voor het reguleren van overstromingen en wateroverlast langs de Maas. Het was een verlaging in de dijk tussen de Brabantse dorpen Gassel en Linden. Bij hoogwater stroomde water over de Beerse Overlaat het achterliggende gebied in en via een bedding (enkele kilometers breed en ruim 40 km lang) door de huidige gemeentes Cuijk, Grave, Oss, Maasdonk en ’s-Hertogenbosch weer naar de Maas. Dit leidde tot veel wateroverlast in dit gebied en bij hogere hoogwaters overstroomden ook de dorpen. Aanleg van dijken en kanalisatie van de Maas maakte dat de Beerse Overlaat niet meer nodig was voor het voorkomen van overstromingen elders. In 1942 is de Beerse Overlaat opgeheven.

De tijdgeest was anders dan nu: in Nederland waren we nog bezig met het winnen van land op de rivieren en meren. Terwijl de huidige tijdgeest is gericht op het zo veel mogelijk behouden van ruimte voor de rivier waaronder de Maas. Tegelijkertijd zijn de Maasafvoeren waar we vandaag de dag rekening mee houden heel anders dan die in de jaren ’30 en ’40. Sinds het sluiten van de Beerse Overlaat is in het gebied veel gebouwd. Met name ’s-Hertogenbosch, gelegen in het laagste deel van de voormalige Beerse Overlaat, kende grote uitbreidingen: Maaspoort, den Bosch Noord en Grote Wielen. Ook de andere steden en dorpen hebben zich hierin uitgebreid. Verder is belangrijke infrastructuur aangelegd A2, A50, gasverdeelstation Ravenstein en dergelijke. De huidige dijk ter plekke van de voormalige overlaat is nu onderdeel van een dijktraject met een veiligheidsnorm van 1/10.000 per jaar.

Wettelijk gezien is het gebied van de Beerse Overlaat al vele jaren geen onderdeel meer van de Maas en niet als zodanig op kaarten bij de Waterwet aangegeven en evenmin als gronden voor waterstaat in bestemmingsplannen aangewezen. Hierdoor wordt het opnieuw in gebruik nemen van de Beerse Overlaat niet opnieuw bekeken.

Op deze pagina vind je ook andere veel gestelde vragen en antwoorden. Staat jouw vraag er niet bij? Laat het ons weten via [email protected].

Overige berichten