Basisveiligheid voor iedereen, ook in de Lob van Gennep

14 augustus 2019

Voor dijkgraaf Patrick van der Broeck, voorzitter van de Stuurgroep Lob van Gennep, is het heel helder: “Door maatregelen te nemen in de Lob van Gennep krijgen inwoners in het gebied een betere bescherming tegen hoogwater. Niet iedereen staat er bij stil, maar op dit moment stroomt er water het gebied in bij hoogwater. Met het project zoeken we naar mogelijkheden om dit water pas veel later het gebied in te laten stromen. Dat is beter voor de mensen in het gebied en de mensen verderop langs de Maas”.

Het project Lob van Gennep is de laatste weken veel in het nieuws. “En dat begrijp ik heel goed. Het gaat over de veiligheid van mensen. Terecht dat mensen betrokken zijn. En dat er in deze fase zorgen en vragen zijn, is niet meer dan logisch. Waar overheden al jaren over praten, krijg je ook niet in 1,5 uur goed voor het voetlicht tijdens een informatieavond. Maar we staan pas aan het begin van dit project. De minister zette in april haar handtekening, waarmee we officieel de verkenning naar een oplossing zijn gestart. Er is nog niets besloten. We zijn nu bezig om alle feiten en belangen op tafel te krijgen om tot weloverwogen keuzes te komen.”

In gesprek
Wethouder Rob Peperzak vult aan: “In mei organiseerden we drie informatieavonden. Per avond kwamen er zo’n 150 mensen om vragen te stellen, ideeën te wisselen maar ook zorgen te uiten. Het vergt nog veel uitleg en uitzoekwerk de komende maanden om vragen die leven te beantwoorden. Het gaat om de veiligheid van onze inwoners. Daar sta ik voor.” Recent is een actiegroep opgericht door mensen die tegen de plannen voor de Lob van Gennep zijn. Patrick geeft aan dat het goed is dat er een actiegroep is. “Er is nu veel meer aandacht voor de opgave. Het onderwerp is belangrijk genoeg. Waar ik minder blij mee ben is met beelden die niet juist zijn. Daarom de uitnodiging aan iedereen, ook aan de actiegroep, om samen om tafel te gaan en beelden en belangen met elkaar te delen.”

Nachtmerrie
Het gebied heeft nu een bescherming tegen hoogwater die nog stamt uit de tijd van vlak na de hoogwaters van 1993 en 1995. Patrick vervolgt: “Als we niets doen, wordt door klimaatverandering de kans op overstroming zelfs groter. Mijn grootste nachtmerrie is een scenario dat Limburg opnieuw tijdens kerstmis onder water staat en ik de vraag krijg: ‘Wat heb je afgelopen jaren gedaan?’ Nog steeds heeft niet iedereen in Limburg namelijk een basisveiligheid die voldoet aan de wettelijke norm”. Acht overheden werken samen in het project Lob van Gennep. Echt anders dan afgelopen jaren. Het project overstijgt de provincie Limburg. Het gaat niet alleen om de veiligheid voor Limburgers, ook om de veiligheid van inwoners in Noord-Brabant en Gelderland. “Door samen aan de hoogwaterbescherming te werken, kunnen we in de Lob van Gennep een veiligheidsniveau bereiken dat  naar verwachting zelfs veiliger is dan de norm. Ik zie het echt als een kans voor Limburg. En ja, dat helpt ook de inwoners van ’s-Hertogenbosch.”

Keuzes maken
Wethouder Wienhoven: “Het gaat echt ergens over. Het is aan ons om goed uit te leggen wat er zo bijzonder aan dit gebied is. En welke keuzes we hebben. Accepteren we een lage bescherming tegen hoogwaterveiligheid en laten we het gebied op natuurlijke wijze instromen? Of treffen we maatregelen om ervoor te zorgen dat de veiligheid verbetert en de Lob van Gennep veel later dan nu instroomt? Om goed antwoord te kunnen geven op deze vraag is het goed alle informatie goed op tafel te hebben, zodat we weloverwogen keuzes kunnen maken.” Het projectteam organiseert in september opnieuw drie informatieavonden om iedereen goed bij te praten. Iedereen is van harte welkom daar naar toe te komen. Zie ook onze agenda. 

Overige berichten