Lob van Gennep kijkt terug op 2022

23 december 2022

Het jaar 2022 is bijna ten einde. Een goed moment om terug te blikken op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. 

Van verkenning naar planuitwerking

In maart nam de minister van Infrastructuur en Waterstaat de voorkeursbeslissing. Een belangrijk besluit. Hiermee werd definitief bekend welke maatregelen het project neemt om de hoogwaterveiligheid van het gebied te verbeteren en de ruimtelijke kwaliteit te versterken. De beslissing markeerde ook het einde van de verkenningsfase en de start van de planuitwerking. In deze fase werkt het project de maatregelen in detail uit en wordt duidelijk hoe de dijken inpassen in het landschap. 

Het jaar van de onderzoeken

Komen tot een goed ontwerp voor nieuwe dijken, vraagt om grondig onderzoek. Het afgelopen jaar gingen verschillende onderzoeksbureaus dan ook op pad om het gebied nauwkeurig in kaart te brengen. Dat varieerde van onderzoek naar de bodemsamenstellingaanwezigheid van planten en dierenarcheologie en het opmeten van objecten langs het dijktraject. Van al deze onderzoeken worden de resultaten in de loop van 2023 verwacht. 

Het project leverde dit jaar al een erfgoedstrategie op. Doel van de strategie is om in samenhang en weloverwogen om te gaan met zichtbaar en onzichtbaar erfgoed in het projectgebied. Gedurende de planuitwerkingsfase wordt duidelijk hoe we erfgoed raken en op welke wijze we het erfgoed op de verschillende locaties daadwerkelijk tot leven kunnen brengen.

In gesprek

De uitgebreide gebiedsparticipatie uit de verkenningsfase zet het project door in de planuitwerking. Zo organiseerde het project recent een informatieavond en werkatelier voor inwoners van Mook en Middelaar. Ook tijdens ateliers in Milsbeek en Ven-Zelderheide ging het projectteam met direct omwonenden aan de slag om de dijkversterkingsplannen verder uit te werken. In de zomer werden zelfs de wandelschoenen aangetrokken om in de Milsbeekse Uiterwaard kansen en uitdagingen ter plekke toe te lichten. In september sprak het team met bezoekers van de duurzaamheidsmarkt over de ambities op het gebied van duurzaamheid. Het project blijft ook in gesprek met bestuurders van de samenwerkende overheden. Zo brachten zij in november nog een uitgebreid bezoek aan het projectgebied.

Natuurlijk werken we ook in 2023 aan sterke dijken en een aantrekkelijk landschap. Samen met de omgeving werken we de plannen steeds meer in detail uit. Blijf daarom ook volgend jaar op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het project. Abonneer je op onze nieuwsbrief, bekijk onze FacebookTwitter en Instagrampagina en neem regelmatig een kijkje op onze website. Bekijk zeker ook onderstaande video waarin wij je in vogelvlucht meenemen door dit prachtige gebied. 

Overige berichten