Het project Lob van Gennep

Het gebied hoogwaterveilig én aantrekkelijker maken voor wie er woont, werkt en recreëert. Sinds 2019 werken acht overheden samen aan het project Lob van Gennep om dit voor elkaar te krijgen. Van Middelaar tot en met Ven-Zelderheide nemen we maatregelen waarmee we deze gebiedsbrede opgave aanpakken. Samen met bewoners, ondernemers en belangenorganisaties werken we aan sterke dijken en maken we ruimte voor de Maas en de Niers. Dit doen we op een duurzame manier en met oog voor het bijzondere landschap. We creëren ook mogelijkheden voor meer natuur en recreatie. Dit alles doen we zorgvuldig, met aandacht voor maatwerk en ruimte voor goede ideeën. Met iedere stap komen we dichter bij ons einddoel. Een hoogwaterveilige en beleefbare omgeving, nu en in de toekomst. 

Het gebied

Het projectgebied Lob van Gennep ligt in Noord-Limburg tussen de dorpskernen van Mook en Gennep, binnen de gemeente Mook en Middelaar en de gemeente Gennep. Er wonen circa 7.000 mensen in de dorpen Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Plasmolen en Middelaar. Het gebied wordt door dijken en hoge gronden beschermd tegen hoogwater uit de Maas en de Niers en ligt op de overgang van de Maasvallei naar de Bedijkte Maas. 

De niers bij Milsbeek

 

 

Waarom is dit project nodig?

Het circa 16 kilometer lange dijktraject dat dit gebied tegen hoogwater beschermt, voldoet niet aan de wettelijke waterveiligheidsnorm. We versterken en verhogen de dijken volgens de norm, rekening houdend met de verwachte gevolgen van klimaatverandering. Ook leggen we geheel nieuwe dijken aan. Naast het verbeteren van de hoogwaterveiligheid, benutten we de kans om het gebied aantrekkelijker te maken. Zo werken we aan het aanleggen van voet- en fietspaden, versterken we de verbinding tussen dorp en natuur en maken we cultuurhistorische waarden weer zichtbaar. 

 

Waar staan we nu?

Het project bevindt zich op dit moment in de planuitwerkingsfase. In deze fase werken we de maatregelen uit de voorkeursbeslissing (maart 2022) in detail uit. De planuitwerkingsfase eindigt met een projectbesluit. In dit document zijn alle plannen en ontwerpen opgenomen die het project in de volgende fase gaat realiseren. Bekijk hier de planning van het project.

Om te komen tot een goed dijkontwerp, voeren we diverse onderzoeken uit. Daarnaast organiseren we openbare bijeenkomsten en sessies met direct aanwonenden waarin we samen de plannen voor het project bespreken en verder uitwerken. De ontwikkelingen in het gebied volgen elkaar snel op. Via onderstaande pagina’s vindt u het laatste nieuws over de kernen:

Infrastructuur en Waterstaat

 

 

Samenwerkende partijen

Lob van Gennep is een project van 8 samenwerkende overheden. Dit zijn het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, Provincie Noord-Brabant, Provincie Gelderland, Waterschap Limburg, Waterschap Aa en Maas, gemeente Gennep en gemeente Mook en Middelaar. 

Project presentatie