Wat is de Lob van Gennep?

De Lob van Gennep is een uitgestrekt, laaggelegen gebied tussen Mook en Gennep. Je beseft het vaak niet, maar van oudsher is dit gebied onderdeel van de Maas. Zo’n 7.000 mensen wonen in de dorpen Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Plasmolen en Middelaar. Ook is er veel bedrijvigheid. Men woont en werkt dus in de bedding van een rivier.

Op dit moment beschermen dijken het gebied tegen hoogwater. Tegelijkertijd stroomt bij hoge waterstanden het gebied op een natuurlijke manier in. Daar staat niet iedereen dagelijks bij stil. Dat is ook logisch, want dit gebeurt alleen bij zeer hoogwater, hoger dan in ’93 en ’95.

In de huidige situatie lopen we tegen een dilemma aan. Voor een betere bescherming moeten de dijken hoger en sterker. Dat kan alleen niet zomaar, omdat het gebied onderdeel van de Maas is. De rivier heeft de ruimte nodig bij hoogwater. Zowel de hoogwaterbescherming als de ruimte voor de rivier zijn nodig.

De Lob van Gennep is niet alleen een gebied maar ook de naam van een project. Gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk onderzoeken samen met mensen uit het gebied mogelijkheden om zowel de bescherming tegen hoogwater als de waterberging te verbeteren. Als we hiermee aan de slag gaan, willen we het gebied ook aantrekkelijker maken.

Er is nog niets besloten. Het project bevindt zich nu in de zogeheten verkenningsfase. Samen met de omgeving verkennen we de komende periode de opgave en gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen met alle voor- en nadelen.

 


 

Waarom dit project?

Het project heeft 3 doelen. De oplossing moet een verbetering zijn voor al deze doelen ten opzichte van de huidige situatie.

1. Het verbeteren van de hoogwaterbescherming in de Lob van Gennep, zodat de kans op overstroming in het gebied kleiner wordt. Dit omvat ook het versterken en/of waar nodig toevoegen van dijken tot in ieder geval de waterveiligheidsnorm van 1/300 per jaar. 

2. Het verbeteren van de waterbergende functie van het gebied met het oog op het leveren van een bijdrage aan hoogwaterbescherming en te zorgen voor waterstandsdaling stroomafwaarts. 

3. Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in de Lob van Gennep. Als we aan de slag gaan voor een betere hoogwaterbescherming, kunnen we het gebied nog aantrekkelijker en mooier maken en de gebruikswaarde vergroten.

Bekijk de projectvideo voor meer uitleg over het project.

 

 

Initiatiefnemers

Lob van Gennep is een gezamenlijk project van gemeenten Gennep en Mook en Middelaar, waterschappen Limburg en Aa en Maas, provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en het Rijk (Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).