Geslaagd digitaal veldbezoek Lob van Gennep met bestuurders

07 december 2020

Op 2 december bracht een delegatie bestuurders een veldbezoek aan de Lob van Gennep. Digitaal weliswaar, vanwege de huidige coronamaatregelen. Tijdens dit veldbezoek ‘liepen’ de bestuurders aan de hand van vele foto’s en visuals door het gebied en werden ze meegenomen in de opgave voor hoogwaterbescherming en de kansen die dit biedt om de gebiedskwaliteiten te versterken. Een 50-tal leden van de provinciale staten van Limburg, gemeenteraden Gennep en Mook en Middelaar en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg was erbij.

Patrick van der Broeck, voorzitter van de stuurgroep Lob van Gennep, trapte het digitale veldbezoek af en heette de aanwezigen hartelijk welkom. Hij schetste daarbij onder meer de noodzaak van de dijkversterkingen in Limburg, in het licht van de nieuwe waterveiligheidsnorm. Daarna gaf projectdirecteur Bart van Bussel toelichting over de opgave van het project en hoe de participatie met de omgeving verloopt. Meer specifiek gaf hij aan op welke manier inwoners en ondernemers betrokken worden, en wat er tijdens deze momenten zoal opgehaald wordt.

Verder bouwen aan “het mooiste stukje Nederland”

Jan Simons, voorzitter van Dorpsraad Middelaar en Plasmolen vertelde hoe hij als inwoner naar het project kijkt, in misschien wel “het mooiste stukje van Nederland”. De heer Simons zet zich samen met de andere dorpsraden uit het gebied in voor het goed informeren van de inwoners en het voeren van constructieve gesprekken tussen het project en de omgeving. Hij schetste ook de veranderde focus van de mensen uit het gebied. Voorheen was er vooral weerstand tegen één van de alternatieven; nu ligt de focus op het meedenken in concrete maatregelen om dit mooie gebied nog mooier te maken.

Toen was het tijd om digitaal het gebied Lob van Gennep te ontdekken. Geert de Vries, Expert ruimtelijke kwaliteit, nam de bestuurders mee door het hele gebied; van het Maasdal bij Middelaar tot de hoge gronden bij Ven-Zelderheide. Er was ruim aandacht voor de bijzondere eigenschappen van het gebied. Denk daarbij aan het rijke militaire verleden (bijvoorbeeld het Genneperhuis en de circumvallatielinie), het religieus verleden (bijvoorbeeld het voormalige klooster Maria Roepaen) en het landschappelijk verleden (bijvoorbeeld de meanderende Niers als overblijfsel van de Rijn).

Geert zoomde in op elk deelgebied en lichtte toe op welke manieren de dijkversterkingen en aanwezige maar te verhogen ‘hoge gronden’, mogelijk ingepast kunnen worden in het landschap. Ook vertelde hij welke concrete maatregelen er zijn om de ruimtelijke kwaliteit in het gebied te verbeteren.

Op weg naar Reguliere Dijken

Yvonne van Kruchten, plaatsvervangend projectdirecteur, sloot het veldbezoek af met een toelichting op de tussenresultaten van de onderzoeken. Hieruit blijkt namelijk dat het alternatief Reguliere Dijken het meest kansrijk is. Bij Reguliere Dijken worden de dijken verhoogd en versterkt conform de wettelijke waterveiligheidsnorm. Aan het eind van de verkenning maakt de minister de definitieve keuze.

Aan het eind van elke presentatie namen de sprekers de tijd om vragen te beantwoorden. Deze vragen gingen vooral over de invulling van de ruimtelijke kwaliteit en de geluiden uit de omgeving. Aan het eind van de avond maakten we, zoals traditie is bij elk veldbezoek, een ‘groepsfoto’. Projectdirecteur Bart van Bussel bedankte alle bestuurders voor hun aanwezigheid en aandacht. Hij gaf de deelnemers alvast mee dat er wat hem betreft ook in 2021 een veldbezoek georganiseerd zal worden. Tegen die tijd hopelijk weer met de voeten in de klei.

Overige berichten