Ven-Zelderheide

Op een steenworp afstand van Duitsland, aan de Niers en de Spiekerbeek, ligt Ven-Zelderheide. Een dorp dat deel uitmaakt van de gemeente Gennep. Het gebied rond Ven-Zelderheide ligt van oudsher op hoge gronden die voldoende hoog waren om het dorp tegen hoogwater te beschermen. In 2019 werden alsnog maatregelen genomen: er kwam een kleine tuimelkade aan de westzijde van de Kleefseweg en een versterking van ‘de Dam’ ten oosten van Ven-Zelderheide. Het project Lob van Gennep versterkt deze bestaande keringen verder en maakt de dijkring sluitend door nieuwe dijktracés aan te leggen die aansluiten op de bestaande dijken.

Op deze pagina vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen uit Ven-Zelderheide. Daarnaast kunt u hier relevante documenten bekijken en informeren wij u over bijeenkomsten die op de planning staan. 

Inwoners zetten zich in voor aantrekkelijker projectgebied

Naast de dijkversterkingsmaatregelen binnen het project, werken we ook maatregelen uit om het gebied mooier en aantrekkelijker te maken. Op donderdag 16 mei gingen we daar het gesprek over aan in Ven-Zelderheide. Met diverse schetsontwerpen en met de pen in de hand gingen projectteam en aanwezigen aan de slag om de maatregelen verder aan te scherpen.

Tijdens de bijeenkomst stond de verbinding van het dorpshart met het Niersdal centraal. Daar wil het project invulling aan geven met een struinpad tussen de Schraveltsebeek en de Spiekerbeek. Verder sprak de groep over de kansen voor groencompensatie, zoals het toevoegen van groen bij de hoge gronden van Zelder. Aanwezigen deden daarbij onder andere suggesties over de aanleg van een bloemenweide en welke boomsoorten zij graag terugzien in de omgeving. 

Tijdens de bijeenkomst in Ven-Zelderheide deden aanwezigen suggesties voor typen groen.

Projectteam presenteert voorlopige dijkontwerpen in Ven-Zelderheide

Op dinsdag 20 februari organiseerde het projectteam een inloopbijeenkomst om inwoners en andere belangstellenden bij te praten over de dijkversterkingsmaatregelen in Ven-Zelderheide. Tijdens de bijeenkomst toonde het team het voorlopige dijkontwerp voor de maatregelen van Ottersum tot aan de Duitse grens. 

Geïnteresseerden bekijken posters met de voorlopige dijkontwerpen tijdens de inloopbijeenkomst.

Uitwerking dijktraject, verkeersveiligheid Kleefseweg en ontwikkeling struinroute

We ontwerpen op dit moment het nieuwe dijktraject ter hoogte van Biesterveld en de Heidestraat. Voor de inrichting van de Kleefseweg werken we op dit moment verschillende varianten van de dijkversterking uit. In het kader van verkeersveiligheid bekijken we de mogelijkheid om de snelheid daar te verlagen van 80km/u naar 60 km/u. Even verderop werken we aan het verbinden van het dorpshart van Ven-Zelderheide met het Niersdal met behulp van een ommetje. Het doel hiervan is het versterken van het landschap en het ontwikkelen van een struinroute. Dit doen we in samenwerking met de perceeleigenaren, de gemeente Gennep en Waterschap Limburg.

Inwoners van Ven-Zelderheide in gesprek over de plannen

Agenda

De volgende inloopbijeenkomst vindt plaats in het najaar van 2024. Een exacte datum volgt.