Ven-Zelderheide

Op een steenworp afstand van Duitsland, aan de Niers en de Spiekerbeek, ligt Ven-Zelderheide. Een dorp dat deel uitmaakt van de gemeente Gennep. Het gebied rond Ven-Zelderheide ligt van oudsher op hoge gronden die voldoende hoog waren om het dorp tegen hoogwater te beschermen. In 2019 werden alsnog maatregelen genomen: er kwam een kleine tuimelkade aan de westzijde van de Kleefseweg en een versterking van ‘de Dam’ ten oosten van Ven-Zelderheide. Het project Lob van Gennep versterkt deze bestaande keringen verder en maakt de dijkring sluitend door nieuwe dijktracés aan te leggen die aansluiten op de bestaande dijken.

Op deze pagina vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen uit Ven-Zelderheide. Daarnaast kunt u hier relevante documenten bekijken en informeren wij u over bijeenkomsten die op de planning staan. 

Inloopbijeenkomst Ven-Zelderheide op 20 februari

Op dinsdag 20 februari organiseert het projectteam Lob van Gennep een inloopbijeenkomst over de dijkversterkingsmaatregelen in Ven-Zelderheide. Tussen 19.00 en 21.00 uur bent u van harte welkom in gemeenschapshuis De Uitkomst (Kleefseweg 29). 

De Kleefseweg richting Duitsland.

Uitwerking dijktraject, verkeersveiligheid Kleefseweg en ontwikkeling struinroute

We ontwerpen op dit moment het nieuwe dijktraject ter hoogte van Biesterveld en de Heidestraat. Voor de inrichting van de Kleefseweg werken we op dit moment verschillende varianten van de dijkversterking uit. In het kader van verkeersveiligheid bekijken we de mogelijkheid om de snelheid daar te verlagen van 80km/u naar 60 km/u. Even verderop werken we aan het verbinden van het dorpshart van Ven-Zelderheide met het Niersdal met behulp van een ommetje. Het doel hiervan is het versterken van het landschap en het ontwikkelen van een struinroute. Dit doen we in samenwerking met de perceeleigenaren, de gemeente Gennep en Waterschap Limburg.

Inwoners van Ven-Zelderheide in gesprek over de plannen

Agenda

De volgende inloopbijeenkomst vindt plaats op 20 februari 2024. Klik hier voor meer informatie.