Waardevolle gesprekken tijdens duurzaamheidsmarkt in Gennep

16 september 2022

Het project Lob van Gennep was 10 september aanwezig tijdens de duurzaamheidsmarkt van de gemeente Gennep. In deze fase van het project wordt onderzocht hoe de maatregelen worden ingepast in het dijkontwerp. Er zijn verschillende aanknopingspunten om dat ook op een duurzame manier te doen. 

Zo voert het project een duurzaamheidsscan uit om te bepalen waar de kansen en ambities liggen op het gebied van duurzaamheid. In het algemeen zet het project in op gebruik van geschikte grond uit het gebied zelf en hergebruik van grond uit bestaande dijken. Ook wordt onderzocht in hoeverre kan worden samengewerkt met andere projecten in de nabijheid van het projectgebied en of vrijkomende grond daar geschikt en beschikbaar is voor het project.

Deze en ook andere onderwerpen kwamen aan bod tijdens de duurzaamheidsmarkt, waarbij er een continue aanloop van geïnteresseerden was. Er werden allerlei verschillende vragen aan het projectteam gesteld. Deze varieerden van het informeren naar de huidige stand van zaken van het project, tot specifieke vragen over de uitwerking van het project op diverse locaties, waaronder de versterking van de dijk aan de Gennepse zijde.

Verder konden bezoekers gedurende de dag kennis nemen van allerlei duurzaamheidsinitiatieven en werden zij uitgenodigd voor een kijkje in het vernieuwde gemeentehuis. 

Het projectteam is bezig met het voorbereiden van nieuwe contactmomenten met de omgeving. Heb je in de tussentijd vragen over het project? Neem dan zeker contact op via [email protected] of 088 - 88 90 354.

Overige berichten