Bijpraten over dijkversterkingsplannen in Middelaar

12 december 2022

Op dinsdag 6 december werden inwoners en belangstellenden tijdens een inloopbijeenkomst bijgepraat over het dijktraject vanaf de keersluis in Mook tot en met de Voordijk in Middelaar.

Drie hoofdthema’s stonden centraal:

  • De plannen voor Mook en Middelaar zoals opgenomen in de voorkeursbeslissing. Met belangstellenden werd onder meer gesproken over groencompensatie in het gebied, plannen voor het aanpakken van de keersluis en het beschermingsniveau van het gebied nadat de dijkversterking is afgerond. 
  • Het watersysteem in het gebied. Van Middelaar tot aan de keersluis ligt een zevental duikers in de dijk, die het binnendijkse en buitendijkse watersysteem met elkaar verbinden om water in de uiterwaard af te voeren. Het watersysteem wordt zó aangepast dat het binnen- en buitendijkse systeem van elkaar gescheiden worden en de dijkkruisingen niet meer nodig zijn. Dit komt de betrouwbaarheid en het functioneren van het watersysteem ten goede.
  • De woningbouwplannen aan het Kerkplein. Het project kijkt naar mogelijkheden om de plannen voor de dijkversterking te verbinden met plannen voor herinrichting van het plein en kleinschalige woningbouw. Op deze manier kan het dorpshart versterkt worden en de verbinding tussen Maas en dorp worden hersteld. Woningcorporatie Destion was aanwezig en deelde daar de mogelijke invulling voor woningen. Bezoekers stelden onder meer vragen over het type woningen dat Destion wil realiseren en deden een oproep om te kijken naar levensloopbestendige woningen. 

Het projectteam neemt de vragen en opmerkingen mee in de verdere uitwerking van de plannen voor het gebied. Inloopbijeenkomsten over de dijktrajecten in de kernen Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide worden gepland vanaf januari 2023.

Overige berichten