Onderzoek naar waterdoorlatendheid zandlagen

05 september 2022

Vanaf begin september voert onderzoeksbureau Fugro in het projectgebied Lob van Gennep onderzoek uit naar de waterdoorlatendheid van de diepere zandlagen. Het gaat om locaties nabij de dijk waar een risico op piping bestaat.

Bij piping stroomt water met zanddeeltjes onder de dijk door en komt het achter de dijk omhoog. Dat zorgt voor instabiele dijken. De resultaten van het onderzoek naar de waterdoorlatendheid van de zandlagen helpen bij het ontwerpen van een sterke en stabiele waterkering.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Fugro start vanaf 6 september met het uitzetten van boorpunten in het gebied. Voorafgaand wordt de grond onderzocht op mogelijke aanwezigheid van explosieven. In de loop van september start het daadwerkelijke onderzoek waarbij Fugro gebruikmaakt van een sondeerwagen (zie afbeelding). Deze rijdt over het perceel naar de locatie waar het onderzoek is voorzien. Op de locatie drukt de sondeerwagen een staaf in de grond tot ongeveer 20 meter diepte. Tijdens de sondering wordt een kleine hoeveelheid schoon water in de bodem geïnjecteerd en wordt de waterdruk gemeten. Per locatie duurt het onderzoek ongeveer vier uur. Met eigenaren en pachters van percelen waarop dit onderzoek is voorzien, zijn afspraken gemaakt hoe en wanneer het onderzoek uit te voeren. Naar verwachting wordt het onderzoek eind oktober afgerond.

Waar wordt het onderzoek uitgevoerd?

Fugro voert het onderzoek uit op 33 locaties in het projectgebied. Deze locaties liggen vrijwel allemaal buitendijks nabij de dijk (aan de zijde van de Maas/Niers), met een onderlinge afstand van ongeveer 250 meter. Daarbij gaat het om locaties:

  • In het buitendijks gebied ter hoogte van de dijk Mook-Middelaar (één sondering is binnendijks voorzien) en in het buitendijks gebied bij de Voordijk;
  • In het buitendijks gebied ter hoogte van de bestaande dijk langs de Bloemenstraat te Milsbeek tussen de N271 en De Kroon Flowers;
  • In het buitendijks gebied nabij Ottersum tussen de Henakker en de sportvelden van Achates.

Heb je vragen over het onderzoek, neem dan contact met ons op.

Overige berichten