Lob van Gennep werkt aan erfgoedstrategie

12 november 2021

Een tiental deskundigen boog zich donderdag 4 november over het thema erfgoed in het projectgebied Lob van Gennep. Hiermee werd invulling gegeven aan de wens van inwoners en leden van het Q-team (expertteam ruimtelijke kwaliteit) om een gezamenlijk beeld te ontwikkelen over erfgoed in het projectgebied in relatie tot de beoogde maatregelen voor hoogwaterveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit.

Teun Theunissen (Stichting Cultuurbehoud Milsbeek) gaf een toelichting op aanwezig erfgoed in het projectgebied. Denk hierbij aan waardevolle elementen op en rondom de dijkversterking zoals de circumvallatielinie die deels door het gebied loopt, het Genneperhuis en (voormalige) Romeinse wegen, akkers en bruggen. Vervolgens was de vraag hoe om te gaan met deze elementen en na te denken over een passende strategie voor dit gebied. Om hier wat gevoel bij te krijgen nam Marinus Kooiman (cultuurhistoricus en lid Q-team) het gezelschap mee in een aantal voorbeelden van het beleefbaar maken van erfgoed elders in de wereld. Zo passeerde de Romeinse tempel uit Xanten de revue als ook de Delftse poort in Rotterdam en een coupure uit de Hollandse waterlinie. Puur bedoeld ter inspiratie. 

Vervolgens ging het gezelschap aan de slag om na te denken over mogelijke strategieën voor de Lob van Gennep. Van belang bij het maken van een erfgoedstrategie is het aanbrengen van focus: waar wil je op inzetten? En, welk verhaal wil je vertellen? Zichtbaar maken van erfgoed kan zijn het letterlijk weer zichtbaar maken van bijvoorbeeld de circumvallatielinie waar de dijk de linie kruist, maar kan ook door een verblijfsplek te creëren bij een erfgoed element. Aan de andere kant kun je ook met QR-codes het verleden opnieuw laten beleven, zonder dat je buiten ingrepen in het landschap doet. De eerste stappen zijn gezet, in het voorjaar volgt de tweede bijeenkomst. De presentatie van deze sessie kan je hier bekijken. 

Overige berichten