Project Lob van Gennep kiest ingenieursbureau voor planuitwerkingsfase

20 april 2022

Nu de voorkeursbeslissing Lob van Gennep bekend is, start de planuitwerkingsfase. In deze fase worden de dijkversterkingsplannen in detail uitgewerkt. Het project Lob van Gennep maakt bekend dat ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, samen met partners Fugro en Veenenbos en Bosch, het ontwerp van de dijken verder vorm gaat geven.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat besliste in maart dat de dijken in het gebied over een lengte van 11 kilometer worden verhoogd en versterkt. Ook wordt vijf kilometer aan nieuwe dijken aangelegd. Het ingenieursbureau gaat de komende jaren aan de slag met het ontwerp van de dijken en de procedures om te komen tot een goedgekeurd projectbesluit.  

Yvonne van Kruchten, projectmanager voor Lob van Gennep: “Nu de planuitwerkingsfase gestart is, kunnen de dijkversterking-, rivierkundige en ruimtelijke maatregelen voor de Lob van Gennep verder worden uitgewerkt. Kansen om de dijkversterking te verbinden met ruimtelijke ontwikkeling zijn bijvoorbeeld het aanleggen van wandel- en fietspaden aan het water, het maken van een verborgen kering bij het rivierduin zodat deze opgaat in het landschap en het verplaatsen van voetbalvelden om ruimte te maken voor het Niersdal. Wij kijken ernaar uit om samen met Royal HaskoningDHV, Fugro, en Veenenbos en Bosch aan de slag te gaan, en het gebied veiliger én mooier te maken.”

Serban Schouten, projectdirecteur Hoogwaterbescherming en gebiedsontwikkeling, Royal HaskoningDHV: ‘Wat een mooi project om mee aan de slag te gaan! Het bijzondere aan dit project is dat het laat zien hoe investeren in waterveiligheid kan samengaan met meer landschappelijke kwaliteit, recreatie en natuur, in nauw overleg met bewoners en bedrijven. Het is een mooi voorbeeld van een project waarbij je een gebied zowel veiliger als aantrekkelijker kunt maken. Die ambitie hebben de overheden samen uitgesproken. We vinden het een prachtige uitdaging om die ambitie waar te maken en Waterschap Limburg hierbij te ondersteunen.’

De planuitwerkingsfase eindigt in de loop van 2024. Daarna gaat de schop in de grond en starten de uitvoeringswerkzaamheden.

Overige berichten