Commissie m.e.r. geeft advies over milieueffectrapport

02 november 2021

De Commissie m.e.r. is een onafhankelijk orgaan dat adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten (MER). De Commissie geeft op twee momenten in het proces een advies: een advies voor aanvang van het opstellen van de MER en een advies over het rapport zelf.

De 8 samenwerkende overheden binnen de Lob van Gennep hechten belang aan een goed milieueffectrapport. In dat kader heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Commissie gevraagd advies uit te brengen. Op 2 november is het tweede advies gepubliceerd, het advies kan je hier raadplegen. Dit betreft een advies over het milieueffectrapport dat als bijlage bij de ontwerp-voorkeursbeslissing ter inzage heeft gelegen.

In het advies geeft de Commissie aan dat het MER goed leesbaar en uitgebreid is. En dat veel verschillende aspecten op een goede manier zijn onderzocht. Daarnaast adviseert de Commissie om het milieueffectrapport op een aantal punten aan te vullen. Het project gaat aan de slag met het advies van de Commissie. Het aangepaste milieueffectrapport wordt met de voorkeursbeslissing in de eerste helft van 2022 gepubliceerd.

Overige berichten