Minister kiest voor reguliere dijkversterking bij Lob van Gennep: Ontwerp-voorkeursbeslissing 6 weken ter inzage

07 juni 2021

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat ‘Reguliere Dijken’ in de ontwerp-voorkeursbeslissing is opgenomen voor de Lob van Gennep. Bij dit alternatief worden de dijken verhoogd en versterkt volgens de wettelijke waterveiligheidsnorm. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen om het gebied nog aantrekkelijker en mooier te maken en de gebruikswaarde te vergroten. De ontwerp-voorkeursbeslissing ligt 6 weken ter inzage. Wie dit wenst, kan van 11 juni tot en met 22 juli 2021 een zienswijze naar voren brengen. De minister neemt begin 2022 de voorkeursbeslissing. Dat betekent ook de overgang van de verkenningsfase naar de planuitwerkingsfase.

Afronding verkenningsfase

Met de bekendmaking van de ontwerp-voorkeursbeslissing komt een einde aan een periode van twee jaar intensief onderzoek. Tijdens deze periode zocht én vond het project samen met de omgeving de beste oplossing voor de opgave van de Lob van Gennep, zowel op het gebied van waterveiligheid als op het gebied van landschappelijke kwaliteit.

Jos Teeuwen, lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg: “Het project kende een tumultueuze start. Daar hebben we lessen uit getrokken: we namen de tijd voor het gesprek met mensen uit het gebied. Om met hen de waterveiligheids- en de ruimtelijke opgave te onderzoeken, samen te zoeken naar passende oplossingen en tot een integraal ontwerp te komen. En dat goede gesprek wierp zijn vruchten af. Ik ben zonder meer trots op het traject dat we samen hebben afgelegd. En hoop dat het project in de planuitwerkingsfase met hetzelfde elan verder kan gaan.”

Werken aan de dijk is werken aan het gebied

De planuitwerkingsfase zal naar verwachting tot in de loop van 2024 duren. Tijdens deze fase wordt het alternatief ‘Reguliere Dijken’ in detail uitgewerkt. Net zoals in de verkenningsfase wordt de omgeving ook bij deze fase nauw betrokken. Daarnaast vinden de voorbereidende onderzoeken plaats, zoals natuuronderzoek, geotechnisch onderzoek en archeologisch onderzoek.

Geertjan Wienhoven, wethouder in Mook en Middelaar: “Ik wil de mensen die hebben meegedacht uitdrukkelijk bedanken. Dankzij hun input kunnen we een project realiseren dat verder gaat dan het verhogen en versterken van de dijken. Want we gaan het gebied niet alleen veiliger, maar ook mooier maken.”

Rob Peperzak, wethouder in Gennep, beaamt: “Ik krijg er energie van als ik zie welke prachtige ideeën er op dit moment al op tafel liggen. Denk maar aan een mogelijke verplaatsing van de voetbalvelden in Ottersum waardoor het mogelijk wordt een groene dijk te maken en het natuurlijke Niersdal meer ruimte krijgt, of aan een nieuwe wandelroute tussen het Middelaarshuis en het Genneperhuis.

Ik twijfel niet aan een mooi en gedragen eindresultaat.” Na de planuitwerkingsfase start de realisatie. Die zal naar verwachting duren tot 2026.

Aanvullende informatie 

Alle documenten die ter inzage liggen en informatie over de digitale informatiebijeenkomsten vindt u hier. 

Over Lob van Gennep

Het project Lob van Gennep heeft drie doelen: het verbeteren van de hoogwaterbescherming van het gebied, het verbeteren van de waterbergende werking om te zorgen voor waterstandsverlaging stroomafwaarts en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Lob van Gennep is een gezamenlijk project van het Rijk (Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), waterschappen Limburg en Aa en Maas, provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, en gemeenten Gennep en Mook en Middelaar.

 

Overige berichten