Verhalen achter de Dijk: Remi van Bergen

24 augustus 2021

Het project Lob van Gennep spreekt regelmatig met inwoners en ondernemers over de dijkversterkingsopgave. Het zijn vaak persoonlijke verhalen waarin mensen hun relatie met het water en de dijkversterkingsplannen bespreken. In de serie ‘Verhalen achter de dijk’ delen we de komende periode enkele van deze verhalen.

Het achtste verhaal is afkomstig van Remi van Bergen. Remi woont al 23 jaar in Milsbeek en is nauw betrokken bij het lokale verenigingsleven. Hij geeft bovendien het regionale Topic Magazine en dorpsblad Op de Milsbèk uit. Toen de plannen voor Lob van Gennep werden gepresenteerd, koos hij ervoor om zich neutraal op te stellen in zijn bladen. “We kiezen bewust geen partij in onze uitgaven.”

Het hele verhaal van Remi lees je hier 

Overige berichten