Ottersum denkt mee over inrichting nieuw sportpark Achates

02 juni 2023

Verkeersveiligheid, samenwerking met andere sportverenigingen, multifunctioneel gebruik, de stand van de zon op de voetbalvelden, parkeerruimte en vragen over licht- en geluidshinder. Het kwam allemaal ter sprake tijdens twee inloopbijeenkomsten in Ottersum. Onderwerp van de bijeenkomsten: de mogelijke verplaatsing van de voetbalvelden van Achates.

Reactie op schetsontwerpen

Twee varianten van een schetsontwerp werden tijdens de inloopbijeenkomsten gepresenteerd. Ze tonen de mogelijke ligging van de velden, clubgebouw, parkeerplekken en hoe alles past in de omgeving. Bezoekers hadden de mogelijkheid om vragen te stellen over de schetsen. Daarnaast was er gelegenheid om kansen en verbeterpunten aan te dragen, en dat gebeurde volop. 

De geluiden uit beide inloopbijeenkomsten zijn overwegend positief. Inwoners van Ottersum zijn blij met de ligging van het sportpark nabij andere sportverenigingen en zien kansen in de samenwerking daartussen. Enkele deelnemers deelden hun bezorgdheden over de toekomstige verkeersveiligheid aan de Goorseweg en mogelijke hinder van licht en geluid. Het projectteam neemt de informatie mee in de verdere uitwerking van de schetsontwerpen.

Bestemmingsplanwijziging

Het schetsontwerp is de basis voor de bestemmingsplanwijziging, die nodig is om de verplaatsing mogelijk te maken. Na besluitvorming door het college, ligt een ontwerpbestemmingsplan naar verwachting eind 2023 ter inzage. Iedereen die dat wil, kan dan een zienswijze indienen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de bestemmingsplanwijziging. Die beslissing wordt naar verwachting medio 2024 genomen.

Velden maken plaats voor groene dijk

De verplaatsing van de voetbalvelden is nodig om ter hoogte van de huidige voetbalvelden van Achates een nieuwe groene dijk aan te leggen en ruimte te creëren voor de Niers. Ook wordt op deze plek natuurontwikkeling gecombineerd met het versterken van de recreatieve wandelstructuur. Het college van B&W van Gennep besloot op 16 mei dat de locatie aan de Goorseweg, vlakbij de velden van korfbalvereniging VIOS, tennisvereniging TOV en Primates Outdoor en Survivalrun, het meest geschikt en haalbaar is.

Overige berichten