Bijzondere locatie: Rivierduinen bij Milsbeek

24 november 2021

Bij de rivierduinen in Milsbeek liggen nog geen dijken of andere keringen omdat de gronden in het verleden hoog genoeg waren om het gebied te beschermen tegen hoogwater. Om te voldoen aan de huidige waterveiligheidsnorm worden lagergelegen delen van de rivierduinen aangevuld met grond. Op die manier gaan de rivierduinen als een verborgen waterkering fungeren die opgaat in het landschap. De ideeën voor die kering kun je hier bekijken. 

 

Overige berichten