Goede gesprekken tijdens inloopbijeenkomst Ven-Zelderheide

10 mei 2023

Op maandag 8 mei organiseerde het project Lob van Gennep een inloopbijeenkomst in Ven-Zelderheide. In gemeenschapshuis de Uitkomst was gelegenheid om vragen te stellen over het dijktracé en de maatregelen die het project neemt op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. 

Ruimtelijke integrator Matthijs Willemsen, technisch manager Edward Bruijn en omgevingsmanager Sannah Nagelkerken waren aanwezig om vragen te beantwoorden over alle ontwikkelingen in de omgeving. Veel aandacht was er voor de kaart met een hoogte indicatie van het nog aan te leggen dijktracé van de Kleefseweg, langs de Steeg tot aan Biesterveld. Verder kwamen er nog andere onderwerpen aan bod als de aanpassing van de verkeerssituatie op de Kleefseweg en het groencompensatieplan. 

Met een opkomst van zo’n 30 belangstellenden kijkt het project terug op een geslaagde bijeenkomst. 
 

Overige berichten