Onderzoek brengt bomen langs dijktraject in kaart

28 augustus 2023

In september voert Boomadvies Nederland een bomenonderzoek uit in het projectgebied. Het onderzoek bestaat uit het in kaart brengen van bomen langs het dijktraject. Daarnaast bekijkt het onderzoeksbureau waar bomen mogelijk vervangen moeten worden als gevolg van de dijkversterking.  

Boomadvies Nederland voert het onderzoek uit in de week van 4 en 11 september. Verschillende gegevens over de bomen worden verzameld waaronder welke soort het is, de omvang en de gezondheid van de boom. Met die gegevens wordt gekeken naar de mogelijke effecten van de dijkversterkingsmaatregelen op de bomen. Dan wordt duidelijk of we bomen kunnen behouden of dat het noodzakelijk is deze te kappen. In een compensatieplan werken we uit hoe we de te kappen bomen en natuur en landschap die we aantasten, gaan compenseren in het projectgebied.

Het onderzoek vindt plaats op de volgende locaties

  • Voordijk en Pastoorsdijk in Middelaar
  • Ten westen en zuiden van Parc Buitengewoon in Ven-Zelderheide 

De perceeleigenaren zijn persoonlijk op de hoogte gesteld van dit onderzoek. Heeft u vragen neem dan contact met ons op.

Overige berichten