Lob van Gennep: wat zijn de feiten?

09 juni 2020

Er wordt druk gesproken en geschreven over het project Lob van Gennep. Soms zitten er ook berichten tussen die niet helemaal waar zijn. En dat maakt het lastig voor mensen om een beeld over het project te vormen. Hieronder heeft het projectteam daarom een aantal feiten op een rij gezet.

Er is nog geen keuze gemaakt
Er is absoluut nog geen keuze gemaakt. Dit jaar, in 2020, worden de drie alternatieven Reguliere Dijken, Verbindende Dijken met vaste drempel(s) en Verbindende Dijken met waterkerende instroomvoorziening gelijkwaardig uitgewerkt en onderzocht. Eind 2021 neemt de minister een besluit over het voorkeursalternatief.

Het alternatief Reguliere Dijken is een serieuze optie
Het alternatief Reguliere Dijken is één van de drie kansrijke alternatieven die in de verkenning wordt uitgewerkt. Bij dit alternatief worden de bestaande dijken hoger en sterker en wordt het gebied beschermd tegen hoogwater volgens de wettelijke waterveiligheidsnorm. Dat is in de Lob van Gennep een overstromingskans van 1/300ste per jaar.

Het gebied wordt niet opgeofferd
Het gebied krijgt de wettelijke bescherming tegen hoogwater, net als de rest van Nederland. Elk van de drie alternatieven zorgt voor een verbetering van de waterveiligheid in het gebied conform de wettelijke norm. En elk van de drie alternatieven zorgt voor een waterstandsverlaging stroomafwaarts, zonder dat dit ten koste gaat van de waterveiligheid van het gebied. En dus wordt het gebied niet opgeofferd.

Overstroming van het gebied kan bij hoogwater optreden, ongeacht het alternatief
Dijken beschermen Nederland tegen hoogwater. Er bestaat echter altijd een kans op overstroming. Dit geldt voor de huidige situatie in de Lob van Gennep en ook na uitvoering van het project. In de nieuwe situatie worden dijken hoger en sterker en wordt de kans op overstroming kleiner. Dit geldt voor elk van de drie alternatieven.

Het gebied overstroomt als het water in de Maas hoger staat dan de hoogte van de dijk of de drempel. Dit geldt voor Reguliere Dijken en ook voor Verbindende Dijken met drempel(s). Bij Verbindende Dijken met waterkerende instroomvoorziening stroomt ook water het gebied in, maar dat gebeurt pas bij extremere hoogwaters dan bij de andere twee alternatieven. Bij alle alternatieven blijft een kans op overstroming aanwezig, maar door het project wordt die kans wel kleiner.

Overige berichten