Omgevingswerkgroep bespreekt ontwikkelingen Lob van Gennep

15 maart 2023

Op 9 maart kwam de omgevingswerkgroep Lob van Gennep voor de tweede keer in de planuitwerkingsfase bij elkaar. In deze fase wordt de uitwerking van de verschillende dijktrajecten steeds concreter en de werkgroep fungeert daarbij als klankbordgroep voor het projectteam. De bijeenkomst stond dit keer in het teken van de voortgang van de onderzoeken en de ontwikkelingen per deelgebied.

Dronebeelden brengen maatregelen in beeld

Het projectteam trapte de bijeenkomst af met het tonen van een dronevideo die je in vogelvlucht meeneemt in het projectgebied. De deelnemers waren enthousiast over de beelden en de manier waarop ze de voorgestelde maatregelen in beeld brengen. Vervolgens kwamen de onderzoeken in het gebied aan bod. Ze zijn belangrijk om te komen tot een gedetailleerd ontwerp voor de (nieuwe) dijken. Verschillende onderzoeken zijn inmiddels afgerond en ook de eerste resultaten zijn bekend. Sinds kort kun je op deze webpagina meer informatie en resultaten vinden over de onderzoeken.

Ontwikkelingen per deelgebied

Het projectteam besprak vervolgens de belangrijkste ontwikkelingen en aandachtspunten per deelgebied. Een greep uit de besproken onderwerpen:

  • Het zo goed mogelijk hergebruiken van de keersluis bij Mook.
  • De dijkversterking bij Middelaar in relatie tot de inrichting van het Kerkplein en woningbouwontwikkeling.
  • De inzet van het Rivierduin als verborgen waterkering in Milsbeek.
  • De aanleg van een groene dijk op de huidige locatie van sportclub Achates uit Ottersum. Hiervoor is verplaatsing van de voetbalvelden noodzakelijk. Het zoekgebied voor een nieuwe locatie wordt steeds concreter.
  • De keuze in Ven-Zelderheide voor de noordvariant van het dijktracé langs Parc Buitengewoon, de Heidestraat, de Steeg en Biesterveld.

Overkoepelende thema’s

Na de toelichting van het projectteam informeerde de groep naar een aantal gebiedsbrede onderwerpen. Zo kwam onder meer de erfgoedstrategie aan bod en hoe deze onderdeel kan uitmaken van andere cultuurhistorische strategieën, bijvoorbeeld vanuit de gemeente Gennep. Verder was er aandacht voor fiets- en wandelpaden in het gebied en hoe deze terugkomen in het ontwerp van de dijken.

Het projectteam bedankte de deelnemers voor hun constructieve deelname en de prettige sfeer en kijkt uit naar de volgende bijeenkomst over een half jaar.  

Overige berichten