Advies over aanpak milieueffectrapportage van commissie m.e.r.

14 juli 2020

De Commissie m.e.r. is een onafhankelijk orgaan dat adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten (MER). De commissie geeft op twee momenten in het proces een advies: een advies voor aanvang van het opstellen van de MER en een advies over het rapport zelf.

De 8 samenwerkende overheden binnen de Lob van Gennep hechten belang aan een goed milieueffectrapport. In dat kader heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de commissie gevraagd advies uit te brengen. De commissie heeft haar eerste advies voor het op te stellen MER, uitgebracht op basis van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de zienswijzen die hierop zijn binnengekomen. Dit advies kun je hier raadplegen. 

Het project gaat het advies bestuderen waarna de minister in de Nota van Antwoord een eerste reactie op het advies zal geven. De Nota van Antwoord wordt in het laatste kwartaal van 2020 afgerond en gepubliceerd.

Overige berichten