Grondonderzoek van start

01 oktober 2021

Begin oktober is de combinatie Bodex Milieu – Lankelma Geotechniek een grondonderzoek gestart in het projectgebied van de Lob van Gennep. Het onderzoek kijkt naar de draagkracht van de ondergrond en het eventueel voorkomen van verontreinigingen in de bodem.

Het grondonderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken, die op verschillende plekken in het projectgebied uitgevoerd worden:

  • Geotechnisch onderzoek. Hierbij bepalen de onderzoekers de opbouw en het draagvermogen van de grond. Dat gebeurt met handboringen (tot maximaal vijf meter) en sonderingen. Bij sonderingen wordt een sondeerwagen gebruikt die met een pers staven in de grond drukt tot maximaal twintig meter;
  • Geofysisch onderzoek. Met een grondradar meten de onderzoekers de opbouw van de bodem. Hierbij vinden geen boringen plaats;
  • Milieukundig onderzoek. Bij dit onderzoek worden monsters van de bodem en het grondwater genomen. Dit levert informatie op over eventuele aanwezigheid van verontreinigingen in de bodem.

De looptijd van het onderzoek is vier tot vijf maanden en wordt zoveel mogelijk uitgevoerd vanaf de openbare weg of de dijk. Soms is onderzoek nodig op percelen van agrariërs of particulieren. Dan wordt voorafgaand aan het onderzoek contact opgenomen met de eigenaar. De informatie uit deze onderzoeken is van belang voor het ontwerpen van hogere en sterkere dijken en bepaalt bijvoorbeeld het ruimtebeslag dat nodig is voor de dijkversterking. Bodex Milieu – Lankelma Geotechniek is begonnen met het grondonderzoek in Middelaar. De komende weken verplaatst het onderzoek zich ook naar Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide.

Overige berichten