Wij maken de Dijk: Abe Veenstra en Geert de Vries

20 december 2022

Het bouwen en versterken van dijken is nodig om mensen te beschermen tegen hoogwater. Ook moeten de dijken goed in het landschap passen en meerwaarde bieden voor de mensen die er wonen. Landschapsarchitect Abe Veenstra en ruimtelijk integrator Geert de Vries zetten zich daarvoor in. 

In de verhalen van Wij maken de Dijk vertellen de mensen die meewerken aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP WL) waar Waterschap Limburg dagelijks aan werkt. Geert de Vries vertelt in het nieuwste verhaal over zijn werk voor het project Lob van Gennep. Hij zorgt er samen met het projectteam voor dat alle partijen goed samenwerken en dat de gezamenlijke doelen voor het project Lob van Gennep bereikt worden. Daarnaast houdt hij zich bezig met het verbeteren van de leefomgeving rond de dijken. Het hele verhaal van ruimtelijk integrator Geert de Vries en landschapsarchitect Abe Veenstra lees je hier. Andere verhalen uit Wij maken de Dijk zijn hier te vinden.

Overige berichten