Lezing over dijkversterking en landschapsverbetering bij IVN op 30 november

13 november 2023

Geert de Vries, ruimtelijk integrator bij het project, geeft op donderdagavond 30 november een lezing voor IVN-leden. Het IVN zet zich in voor natuureducatie, om jong en oud te laten beleven hoe gezond en belangrijk natuur is. Het thema deze avond is Dijkversterking als motor voor verbetering van het landschap.

Het bouwen van nieuwe dijken is nodig om inwoners en ondernemers van de gemeente Gennep en Mook en Middelaar te beschermen tegen hoogwater. Maar dat is niet het enige wat belangrijk is binnen het project Lob van Gennep. De nieuwe dijken moeten ook vanzelfsprekend onderdeel zijn van het landschap en de aangrenzende dorpen. Als dat goed gebeurt biedt dat ook meerwaarde voor de mensen die er wonen en de aanwezige flora en fauna. Ruimtelijk integrator Geert de Vries zet zich samen met zijn team in om dijkversterking te combineren met het verbeteren van de leefomgeving rond de dijken. Tijdens deze lezing vertelt hij over de landschapskwaliteiten, de ecologie en de cultuurhistorie van het gebied. Aan de hand van concrete voorbeelden laat hij zien welke samenhangende maatregelen het project treft om het gebied niet alleen te beschermen tegen hoogwater, maar ook landschappelijk en ecologisch verder te ontwikkelen en te verrijken.

De lezing wordt gehouden in ‘t Leger, Kampweg 10 in Gennep en start om 20.00 uur. Vanaf 19.30 is iedereen van harte welkom, een kop koffie of thee staat dan klaar. Aanmelden kan via deze pagina.

De entree kost € 3 voor leden en voor niet-leden € 5.

Overige berichten