Lob van Gennep neemt tijd om nieuwe oplossingen verder uit te werken

12 september 2019

Lob van Gennep neemt de komende maanden de tijd om volop in gesprek te blijven met de omgeving en om nieuwe oplossingsrichtingen verder uit te werken. Het project is erop gericht om het gebied tussen Mook en Gennep beter te beschermen tegen hoogwater door de huidige dijken hoger en sterker te maken, en tegelijkertijd de waterberging te verbeteren. Op dit moment zit Lob van Gennep in de verkenningsfase en er wordt pas eind 2020 iets besloten.

Verder in gesprek

Volgens Patrick Van der Broeck, voorzitter van de stuurgroep en dijkgraaf van Waterschap Limburg, wordt de komende periode benut om de mensen die in het gebied wonen verder te informeren: “We hebben de afgelopen periode via informatieavonden, keukentafelgesprekken en werkgroepen meer dan 1.500 mensen gezien en gesproken. Dat waren interessante, vruchtbare en soms rumoerige gesprekken, die aantonen dat het project leeft. We merken daarbij dat er veel onduidelijkheid is in de omgeving en dat mensen tijdsdruk voelen. Terwijl we juist de tijd willen nemen om met elkaar in gesprek te blijven en vragen te beantwoorden. Dat blijft zo gedurende de gehele verkenning, om samen met betrokkenen te komen tot betere plannen en pas dan besluiten te gaan nemen.”

Nieuwe oplossingsrichtingen
Inmiddels zijn er in die gesprekken nieuwe oplossingsrichtingen aangedragen die we verder gaan onderzoeken. Van der Broeck: “Welke keuze we ook maken, we zorgen voor betere bescherming tegen hoogwater. Een nieuw alternatief is de dijken verhogen en versterken en een vaste instroomdrempel, zonder waterkerende instroomvoorziening. Dit alternatief zorgt voor hoogwaterbescherming volgens de wettelijke norm. Daarnaast is er het alternatief ‘klassieke dijken’. Dat komt neer op het louter versterken en verhogen van de bestaande dijken volgens de wettelijke norm. En als er gaandeweg nog andere oplossingen op tafel komen, nemen we die ook mee.”

Betere waterveiligheid
Volgens de betrokken gemeenten staat waterveiligheid in alle oplossingsrichtingen hoe dan ook voorop. Wethouder Rob Peperzak van gemeente Gennep: “We gaan voor maximale hoogwaterbescherming voor de inwoners, want daar heeft iedereen recht op.” Dat beaamt Geertjan Wienhoven, wethouder in Mook en Middelaar: “Ik heb van veel mensen gehoord hoe het hoogwater hen in 1993 en 1995 heeft geraakt. Om dat in de toekomst te vermijden werk ik graag mee aan een betere waterveiligheid voor het gebied.”

Keuzes pas eind 2020
Door de grote belangstelling voor de afgelopen informatieavonden, organiseert het project over enkele weken een aanvullende avond. Vervolgens wordt nog dit jaar de voortgang toegelicht tijdens een nieuwe reeks informatiebijeenkomsten. De zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau komt niet einde 2019 maar begin 2020 ter inzage. Deze notitie beschrijft welke oplossingen we verder gaan onderzoeken. Pas eind 2020 adviseert de stuurgroep een oplossing aan de minister.

Overige berichten