Verhalen achter de Dijk: Martien Holthuysen

07 september 2021

Het project Lob van Gennep spreekt regelmatig met inwoners en ondernemers over de dijkversterkingsopgave. Het zijn vaak persoonlijke verhalen waarin mensen hun relatie met het water en de dijkversterkingsplannen bespreken. In de serie ‘Verhalen achter de dijk’ delen we de komende periode enkele van deze verhalen.

Het negende verhaal is afkomstig van Martien Holthuysen. In 1966 werd hij als soldaat bijna gearresteerd, omdat hij door het hoogwater bij Middelaar niet op tijd terug was op de kazerne. In 1995 stond hij zandzakken te vullen, uit angst dat het hoogwater van de Maas de lager gelegen woningen in het gebied zou bereiken. Martien weet wat hoogwater aan kan richten en hij is dan ook blij dat er duidelijkheid is over de Lob van Gennep. “Als het water komt, staat het zo een meter hoog in ons huis.”

Het hele verhaal van Martien lees je hier 

Overige berichten