Proefsleuvenonderzoek nieuwe locatie Achates

09 oktober 2023

In de week van 9 oktober start onderzoeksbureau RAAP met proefsleuvenonderzoek op de toekomstige locatie van sportpark Achates. Deze locatie bevindt zich tussen de Goorseweg en de Bredeweg in Ottersum. Doel van het onderzoek is om te bepalen welke archeologische sporen zich in het plangebied bevinden. 

Het onderzoeksbureau voert verspreid over het terrein handboringen uit. Mogelijk wordt daarnaast een kleine graafmachine ingezet. Het proefsleuvenonderzoek wijst uit of er in het plangebied sprake is van archeologische resten en of vervolgonderzoek nodig is.

Heeft u vragen over dit onderzoek, neem dan contact met ons op.

Overige berichten