Paaltjes gezien in het veld? Ronde 3

28 januari 2022

Vanaf 1 februari staan er in landbouwgebied Zelder in Ven-Zelderheide en op Landgoed Bloemendal De Bulten in Milsbeek paaltjes in het veld. Deze paaltjes zijn uitgezet om de ligging van het zoekgebied en de hoogte van de nieuwe dijk aan te geven.

Zelder

In Zelder wordt een nieuwe dijk aangelegd om te voldoen aan de wettelijke waterveiligheidsnorm. De exacte ligging van de nieuwe dijk is nog niet bekend. In de voorkeursbeslissing is een zogeheten zoekgebied opgenomen. Op verzoek van de omgeving worden aan de noordkant van Zelder paaltjes uitgezet binnen dit zoekgebied om de mogelijke ligging van deze nieuwe dijk aan te geven. De geplaatste paaltjes geven met plakband en een lintje aan hoe hoog de dijk wordt. Dit is input voor de vervolggesprekken met de omgeving. Het uitzetten vindt plaats op 1 februari en de paaltjes blijven een aantal dagen staan.

Landgoed Bloemendal De Bulten

Op het landgoed in Milsbeek werkt het project Lob van Gennep aan plannen om het rivierduin in te zetten als verborgen waterkering. De eigenaren van het landgoed en het projectteam willen graag een beter beeld van het effect van deze waterkering op het landschap. In januari zijn daarom verschillende hoogtes ingemeten. Daarmee is een 3D-model gemaakt van het gebied. In het rivierduin zijn nu, op basis van dit model, enkele raaien met paaltjes uitgezet. Op deze paaltjes zijn hoogtes aangegeven. Met deze uitzetting is het mogelijk om samen met de landgoedeigenaren het ontwerp van de kering te verbeteren en zo de natuur en het landschap zo weinig mogelijk te verstoren en tot een goede inpassing te komen.

Overige berichten