Onderzoeken bij Keersluis Mook

05 oktober 2023

Op woensdag 11 oktober vinden er bij de Keersluis in Mook onderzoeken plaats. Het gaat om een onderwaterinspectie en het in kaart brengen van de sluisdeuren en de bewegingswerken van de sluis.

Waarom vindt dit onderzoek plaats?

De keersluis moet worden aangepakt om te voldoen aan nieuwe waterveiligheidseisen. Hierin zijn verschillende varianten mogelijk. Er wordt ook gekeken naar het verbeteren van de veiligheid voor scheepvaart, de aansluiting op bestaande en nieuwe dijken en de keersluis als entree naar het Maasheggengebied.

Wanneer wordt het onderzoek uitgevoerd?

De inspectie vindt plaats op woensdag 11 oktober van 8:00 uur tot uiterlijk 17:00 uur. De (doorgang van de) keersluis kan gedurende de werkzaamheden niet worden gebruikt. Omliggende recreatiebedrijven zijn hierover door het project op de hoogte gebracht. De inspectie wordt uitgevoerd door Royal Haskoning DHV in samenwerking met Hercules Duikbedrijf B.V. 

Inloopbijeenkomst 

Op dinsdag 24 oktober organiseert het projectteam een inloopbijeenkomst over de stand van zaken van de planuitwerking voor de keersluis in Mook. Wij informeren u dan graag over de variantenafweging en de stappen die hierna genomen zullen worden. Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen over de maatregelen van de keersluis en om aanvullende wensen aan ons mee te geven.  

Heeft u vragen over de onderzoeken, neem dan contact met ons op.

Overige berichten