Terugblik informatieavonden september

11 september 2019

Op 2, 5 en 9 september vonden informatieavonden plaats in Ven-Zelderheide, Milsbeek en Middelaar. Doel van de avonden was om de omgeving bij te praten over de stand van zaken en in te gaan op vragen en bezorgdheden. Het waren drukbezochte avonden waarbij in totaal zo’n 1.200 geïnteresseerden aanwezig waren.

Opening door voorzitter stuurgroep Patrick van der Broeck
Tijdens de avonden verzorgde voorzitter van de stuurgroep en dijkgraaf Patrick van der Broeck de aftrap. Hij toonde begrip voor de zorgen en gaf aan dat de gevoelens en emoties die bij inwoners leven, zijn onderschat. Het projectteam gaat meer tijd nemen om met betrokkenen in gesprek te blijven en samen tot betere plannen te komen. Welke oplossingsrichting ook wordt gekozen, er wordt te allen tijde voldaan aan de wettelijke norm voor hoogwaterbescherming.

Toelichting stand van zaken
Vervolgens gaf projectmanager Bart van Bussel een toelichting op de stand van zaken. Naast de oplossingsrichtingen die het projectteam in mei presenteerde zijn vanuit de omgeving een tweetal nieuwe oplossingsrichtingen aangedragen. Voorop staat dat bij alle oplossingsrichtingen wordt voldaan aan de hoogwaterbescherming volgens de wettelijke norm. Een nieuw alternatief uit de omgeving is de dijken verhogen en versterken en een vaste instroomdrempel, in plaats van een waterkerende instroomvoorziening. Daarnaast onderzoekt het projectteam het alternatief ‘klassieke dijken’, ook wel wettelijke normdijken genoemd in het MIRT-onderzoek. Dat komt neer op het louter versterken en verhogen van de bestaande dijken volgens de wettelijke norm. Bovenop deze twee nieuwe oplossingsrichtingen, werden drie bijkomende voorstellen uit de omgeving beknopt toegelicht. Deze worden de komende periode nader onderzocht. Naast de oplossingsrichtingen kwamen ook de drie doelen van het project uitgebreid aan bod: beter beschermen, beter bergen en betere gebiedskwaliteit. Ook ging de projectmanager dieper in op bezorgdheden en vragen die in de eerste reeks infoavonden naar voren kwamen: waar wordt er elders aan de Maas gewerkt, hoe het zit met schadevergoedingen en wat er gebeurt in geval van evacuatie. De volledige presentatie is hier te downloaden.

Plenaire vragenronde
Na de uiteenzetting volgde een plenaire vragenronde. Via deze link kan je een overzicht vinden van de gestelde vragen tijdens de drie avonden. Momenteel zijn we de antwoorden daarop aan het formuleren. 

Infomarkt
De avond werd voortgezet met een informatiemarkt waarbij de bezoekers via vijf themahoeken meer informatie kregen over de oplossingsrichtingen, planning & proces, schade en evacuatie. Daarnaast konden de aanwezigen ook individueel vragen stellen en bezorgdheden uiten aan het projectteam. Op 5 en 9 september gaf burgerinitiatief Nee Tegen De Vloedgolf ook een presentatie.

Overige berichten