Infoavond Lob van Gennep

04 april 2019

In september vinden weer informatieavonden plaats. Deze vinden plaats op:

  • Maandag 2 september 19.00 - 21.00 uur, locatie De Uitkomst, Kleefseweg 29 in Ven-Zelderheide.
  • Donderdag 5 september 19.00 - 21.00 uur, locatie Trefpunt, Kerkstraat 31 in Milsbeek.
  • Maandag 9 september 19.00 – 21.00 uur, locatie De Koppel, Dorpsstraat 45 in Middelaar.


Tijdens deze avonden willen we je informeren over het gebied Lob van Gennep dat van oudsher onderdeel uitmaakt van de rivier de Maas. Maar, wat betekent dat eigenlijk? En waarom starten we het project Lob van Gennep? Er ligt een wettelijke opgave om de hoogwaterbescherming in het gebied en de waterbergende functie van het gebied te verbeteren. Hoe? Daarover hebben we ideeën, maar we horen ook graag uw mening hierover. je kent het gebied immers het beste. Naast het werken aan de waterveiligheidsopgave willen we ook kansen benutten om het gebied nog mooier te maken. Ook daar hebt je vast ideeën over die wij graag horen.

Overige berichten