Stuurgroep stelt kaders erfgoedstrategie vast

15 juli 2022

De stuurgroep van het project Lob van Gennep stelde recent de kaders van de erfgoedstrategie vast. Deze strategie beschrijft de aanpak om het aanwezige erfgoed in het projectgebied te behouden, te ontwikkelen en te beschermen.

In verschillende werksessies kwam in samenwerking met betrokken bewoners, projectpartners en terreinbeheerders de erfgoedstrategie tot stand. Zo werden onder meer de uitgangspunten en invalshoeken bepaald, welke locaties deel uitmaken van de erfgoedstrategie en wat de ambities zijn om per locatie het aanwezige erfgoed, zichtbaar of onzichtbaar, in de schijnwerpers te zetten.

De erfgoedstrategie dient als kader bij het uitwerken van de dijkversterkings- en ruimtelijke maatregelen van het project. Op diverse plekken raakt het project immers het aanwezig erfgoed. Gedurende de planuitwerkingsfase wordt duidelijk hoe we erfgoed raken en op welke wijze we het erfgoed op de verschillende locaties daadwerkelijk tot leven kunnen brengen. Verder biedt de strategie inspiratie voor erfgoedprojecten in de direct aangrenzende gebieden die buiten het projectgebied vallen. De erfgoedstrategie en de handvatten zoals vastgesteld door de stuurgroep kunnen hier worden bekeken. De studie van archeologisch adviesbureau RAAP naar de cultuurhistorische waarden in het gebied bekijk je hier.

Overige berichten