Vogelonderzoek van start

14 april 2022

Welke vogels komen voor in het onderzoeksgebied Lob van Gennep, en waar verblijven ze? Met die vragen zijn ecologen in april weer op pad in het gebied. De inventarisatie maakt deel uit van het natuuronderzoek.

Het natuuronderzoek brengt in kaart welke beschermde planten- en diersoorten voorkomen in het projectgebied. Deze gegevens worden gebruikt om de effecten van de dijkversterking op de (beschermde) flora en fauna te bepalen. Dit helpt bij het verder uitwerken van het dijkontwerp. De ecologen onderzoeken verschillende vogelsoorten. Bij de sportvelden van Achates en de voormalige betonfabriek in Ottersum, bekijken ze de aanwezigheid van de huismus. Daarnaast vindt bij de betonfabriek een onderzoek naar het voorkomen van de steenuil en kerkuil plaats. Tot slot inventariseren de ecologen het voorkomen van roofvogelnesten, waaronder die van de buizerd en havik, in het hele onderzoeksgebied.

Het natuuronderzoek heeft een doorlooptijd van een jaar. Elk seizoen komen er namelijk andere planten en dieren voor in het gebied. Afgelopen winter onderzochten ecologen de verblijfplaatsen van vleermuizen, maar ook van broedvogels en dassen. Onderzoeksbureau Kragten voert de studie uit. In sommige gevallen is het noodzakelijk om percelen te betreden. Perceeleigenaren worden persoonlijk geïnformeerd wanneer medewerkers van Kragten een perceel wensen te betreden. Heb je vragen over het onderzoek, neem dan contact met ons op.


 

Overige berichten