Wijziging planning bijeenkomsten werkateliers

15 april 2020

In 2020 gaan we aan de slag met het verder concretiseren van de drie kansrijke alternatieven. Eén onderdeel daarvan is het ontwerpen hoe de dijk eruit komt te zien in de toekomst. Daarbij betrekken we de mensen die direct aan de dijk wonen in werkateliers.

De werkateliers in april gaan niet door vanwege het coronavirus

Bewoners langs de dijk hebben de afgelopen periode een brief gehad met de uitnodiging om zich hiervoor op te geven. In april zouden de eerste werkateliers plaatsvinden. Vanwege het coronavirus kunnen deze bijeenkomsten niet doorgaan.

De werkateliers worden opnieuw ingepland zodra het weer mogelijk is om bij elkaar te komen. Naar verwachting is dat in de tweede helft van juni 2020. Wij houden deelnemers via email op de hoogte en zullen de nieuwe data, zodra deze vaststaan, bekend maken.

Wat zijn werkateliers?

We hebben de dijk langs de Lob van Gennep verdeeld in vier werkateliers: Ven Zelderheide, Ottersum, Milsbeek en Middelaar/Plasmolen. Hierin gaan bewoners die direct wonen en werken aan de dijk, mensen van de gemeente en technisch specialisten uit het projectteam, samen concreet aan de slag met het uitwerken, ontwerpen en verkennen van de dijksecties. Er wordt onderzocht hoe én welke vorm van dijkversterking het beste past binnen de kwaliteit in de omgeving en welke mogelijke (aangrenzende) ruimtelijke maatregelen we kunnen meenemen.

Naast deze vorm van participatie blijven we ook keukentafelgesprekken voeren, kijken we met de omgevingswerkgroepen naar verschillende thema’s en de grotere omgeving rondom de dijk en organiseren we informatiemarkten.

Overige berichten