Lob Actueel aflevering 5: oplossingsrichtingen

06 december 2019

Naar aanleiding van de vele vragen rondom het project Lob van Gennep, trok Lob Reporter Fabienne Nijsten, op verzoek van het projectteam, door het gebied. De afgelopen weken sprak ze met verschillende experts over de volgende thema’s: (1) de aanleiding van het project, (2) de interactie met de omgeving en de rol van de stuurgroep, (3) de hoogwaterveiligheid en (4) de planning en het proces van het project.

In de vijfde aflevering licht Technisch manager Yvonne van Kruchten toe hoe er wordt omgegaan met de verschillende alternatieven die op tafel liggen.

Overige berichten