Werkatlas Lob van Gennep

30 september 2021

Het project Lob van Gennep heeft een werkatlas uitgebracht die als naslagwerk gebruikt kan worden. De werkatlas is een bundeling van informatie die tijdens de verkenningsfase naar voren kwam.

Tijdens de verkenningsfase van het project Lob van Gennep onderzocht het project samen met de omgeving zowel de dijkversterkingsopgave als de ruimtelijke kansen voor het projectgebied. Het onderzoek en de vele contactmomenten met de omgeving hebben een schat aan informatie opgeleverd over het gebied. Een samenvatting van deze informatie is in deze werkatlas gebundeld, zoals de diverse werkboeken die eerder gebruikt zijn in de werkateliers en omgevingswerkgroepen en de resultaten zoals foto’s, kaarten en ruimtelijke studies.

Deel A van de werkatlas gaat op hoofdlijnen in op de gebiedskwaliteiten en de opgave voor het gehele gebied Lob van Gennep. Deel B gaat in op de vier deelgebieden en hun opgaven: Maasdal/Middelaar, Rivierduinen/Milsbeek, Niersdal/Ottersum en Hoge gronden Zelder/Ven-Zelderheid. Deel C gaat tenslotte in op de dijkpaspoorten voor elke dijksectie.

Overige berichten