Update over indienen zienswijze op NRD

18 maart 2020

Eerder is kenbaar gemaakt dat tot en met 24 maart 2020 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Lob van Gennep ter inzage ligt en je een zienswijze naar voren kunt brengen. Vanuit de omgeving is de vraag gesteld om langer gelegenheid te geven voor het naar voren brengen van een zienswijze, omdat door de maatregelen in verband met het Corona-virus mogelijkheden voor onderling overleg worden beperkt.

We begrijpen het verzoek en geven daar gehoor aan:

  • We gaan coulant om met zienswijzen die na afloop van de termijn worden ontvangen. Zienswijzen die tot en met 21 april 2020 worden ontvangen, worden in behandeling genomen.
     
  • De NRD en overige informatie zijn nog steeds digitaal in te zien op het Platform Participatie en www.lobvangennep.nl. De NRD blijft tot en met 21 april 2020 ter inzage liggen op de locaties die op deze websites zijn genoemd. Mochten nieuwe maatregelen ertoe leiden dat u een locatie niet kunt bezoeken, dan kunt u contact opnemen met de Directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoonnummer 070 456 89 99. In overleg met u zorgen we er dan voor dat u de NRD toch op papier kunt bekijken.
     
  • Voor een mondelinge zienswijze en voor vragen over de procedure kunt u tot en met 21 april 2020 contact opnemen met de Directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoonnummer 070 456 89 99.

Overige berichten