Vier werkboeken: voorlopig beeld dijkversterking

10 maart 2021

Vanaf de start van de verkenning zijn de betrokken overheden in gesprek met bewoners en ondernemers in het gebied over het project. En sinds de zomer van 2020 is het project in zogeheten werkaterliers samen met bewoners in gesprek over de dijkversterking in hun directe omgeving. Zowel de ligging van het dijktraject als mogelijke ruimtelijke maatregelen kwamen aan bod. De eerste ontmoeting was op een zonnige zomeravond met een klapstoel op de dijk. Daarna volgden bijeenkomsten in het projectgebied en tot slot bogen we ons over digitale kaarten tijdens een online bijeenkomst. Uiteraard geheel conform de corona richtlijnen.

Werkboeken
De huidige dijken die de Lob van Gennep beschermen tegen hoogwater, hebben een totale lengte van circa 14 kilometer. En na uitvoering van het project gaat het om circa 16 kilometer. Voor de gesprekken met de omgeving is het gebied Lob van Gennep verdeeld in vier deelgebieden: Maasdal/Middelaar, Rivierduinen/Milsbeek, Niersdal/Ottersum en Hoge grond Zelder/Ven-Zelderheide.

Voor elk van deze deelgebieden is een werkboek samengesteld. Hierin staan schetsen, beelden en ideeën voor de uitwerking van de dijkversterking in een brede context. Zo kun je zien wat de technische en ruimtelijke opgave voor de dijkversterking in de Lob van Gennep ongeveer inhoudt. Deze input is in de werkateliers besproken en ook in de omgevingswerkgroepen en tijdens keukentafelgesprekken.

De werkboeken worden steeds aangepast op basis van deze gesprekken en lopende onderzoeken. Ze zijn dan ook eerder ‘levende documenten’ dan afgewerkte eindproducten.

De werkboeken, versie februari 2021, kun je hier online bekijken:

In de werkboeken wordt op enkele plekken verwezen naar het ‘Ideeënboek’. Daarmee wordt bedoeld het concept ideeënboek, versie februari 2021, met ruimtelijke maatregelen, zoals die onlangs op de website is geplaatst.

Heb je na het bekijken van een werkboek vragen? Dat kunnen we ons zeker voorstellen. Neem dan contact op met het projectteam door te mailen naar [email protected]. We gaan graag met je in gesprek.

Overige berichten